bezpłatna dostawa od 69zł

+48 537 884 236

shop@supernaklejki.eu

Regulamin

Definicje

1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
2. Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Kupujący/Użytkownik - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
4. Regulamin - niniejszy regulamin.
5. Sklep - strona internetowa dostępna pod domeną www.supernaklejki.eu, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
6. Sprzedawca - Natalia Ciechanowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NG Natalia Ciechanowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9111997171, REGON 362719699, Solniki Wielkie 39c, 56-420 Bierutów.
7. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome oraz usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.
10. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy.
12. Czas dostawy – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
13. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
14. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
15. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający utworzenie konta Klienta.
16. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
17. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
18. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
19. Kreator - funkcja udostępniona Użytkownikom sklepu supernaklejki.eu, która umożliwia wybór i dostosowanie własnych wzorów graficznych, przeznaczonych do naniesienia na końcowy produkt, zwany "Własne naklejki".


Informacje ogólne

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego jak również wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
3. Poprzez złożenie zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
4. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Dostawa towaru poza teren Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa jedynie po wcześniejszym, indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
5. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Kupującego/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
7. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
8. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.


Kontakt ze sprzedawcą

a) adres pocztowy Solniki Wielkie 39c, 56-420 Bierutów
b) adres e-mail: shop@supernaklejki.eu
c) telefon: 537 884 236, 537 884 237 w godz. 9:00-15:00

Wymagania techniczne

Niezbędne wymagania techniczne dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu to:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
b) przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.


Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT, tj są cenami brutto. Ceny dostaw są osobno wskazywane Kupującemu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży.

2. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia.
3. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe bez konieczności zakładania konta Klienta w sklepie. W celu skorzystania z tej możliwości należy wybrać wariant „Zakupy bez rejestracji”.
4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
5. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez pełne wypełnienie formularza zamówienia, tj. wybór towaru i jego szczegółowych parametrów, następnie sposób dostawy oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje niezbędne dane kontaktowe do zrealizowania złożonego zamówienia.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Dokonuje zamówienia z obowiązkiem zapłaty” ma możliwość edytowania zamówienia.
8. Sprzedawca przekaże Kupującemu e-mailowo informację o przyjęcie zamówienia oraz status wysyłki
9. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży kupujący otrzyma najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
9. Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu zamówienia.
10. Towary są dostarczane Kupującemu zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.

Konto Klienta

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Zarejestruj się” oraz wypełnieniu stosownego formularza w Sklepie.
4. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania.
5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
6. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: shop@supernaklejki.eu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

Dostawa i płatność

Sprzedawca umożliwia kilka metod dostawy zamówionego towaru. Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą:
a) przesyłki paczkomatowej,
b) przesyłki kurierskiej,
c) przesyłki kurierskiej pobraniowej
d) odbiór osobisty - po otrzymaniu informacji, że zamówienie jest spakowane i oczekuje na odbiór.

Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
a) płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze:
ING Bank Śląski 78 1050 1575 1000 0097 4413 1013,
b) płatność za pośrednictwem platformy płatniczej „Płatności Shoper” obsługiwanym przez Autopay S.A.,
c) pobranie za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.


Wykonanie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Możliwe jest wystąpienie minimalnej różnicy wymiaru, spowodowanej podczas cięcia. Informujemy o tym fakcie klientów, zatem mała różnica wymiaru nie jest traktowana jako wada produktu, w związku z tym nie podlega jako argumenty reklamacyjne.

3. Termin realizacji zamówienia wskazany jest przy każdym produkcie w naszym  Sklepie.
4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu i zaksięgowaniu środków.
5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
6. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu dostawy.
7. Standardowa dostawa realizowana jest na terenie kraju. Dostawa poza teren kraju możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedawcą i ustaleniu kosztów wysyłki.
8. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona, a gdy zauważy jakąkolwiek nieprawidłowość w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
9. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do Dostawy, Dostawca podejmie kolejną próbę kontaktu, dzwoniąc pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru. Jeżeli kurier/przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i dodatkowych kosztów dostawy.


Generator własnych naklejek

1. Usługa kreator umożliwia Użytkownikowi wybór i dostosowanie własnych wzorów do naniesienia jako docelowo naklejki o średnicy 3, 4,5 lub 6cm.
2. Sprzedający dochowuje należytej staranności, by produkty były jak najbardziej zbliżone do wzorów prezentowanych w kreatorze. Sprzedający dodatkowo informuje, iż mimo dochowania należytej staranności, kolorystyka może ulec nieznacznej zmianie. Wynika to z różnicy w systemach odwzorowania kolorów - plotery drukują w systemie CMYK, natomiast monitory pracują w systemie RGB. Grafika widziana na monitorze będzie bardziej żywa i nasycona, niż wydrukowana.
3. Kupujący może wysłać do druku wyłącznie materiały, które:
a) Nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne. Kupujący posiada odpowiednią licencję oraz jest upoważniony do dalszego wykorzystywania plików.
b) Nie zawierają treści niedozwolonych. Treści niedozwolone to grafiki: wulgarne, erotyczne, nawołujące do nienawiści (w szczególności z uwagi na wyznanie, rasę, narodowość, orientację seksualną), godzące w dobra osobiste osób trzecich, naruszające ich prywatność lub wizerunek, nawołujące lub zachęcające do działalności przestępczej, stanowiące antyreklamę dla Sprzedającego lub naruszające jego dobre imię lub dobra osobiste.
c) są zgodne z obowiązującym prawem.
4. W razie wykrycia materiałów niedozwolonych Sprzedający uprawniony jest do anulowania złożonych przez Kupującego zamówień.


Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować e-mailowo Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie wypełnionego formularza.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza umieszczonego w zakładce „zwroty i reklamacja” oraz na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Solniki Wielkie 39c, 56-420 Bierutów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy - naklejki personalizowane

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, czyli wyprodukowana po złożonym zamówieniu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami Kupującego (wielkość, kolor, układ, tekst),tj. służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje:
a) dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu,
b) dane dotyczące zakupu nr paragonu/faktury, datę zakupu oraz datę zgłoszenia,
c) przedmiot reklamacji,
d) żądanie Konsumenta.
3. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie.
4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres poczty elektronicznej.
5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres Solniki Wielkie 39c, 56-420 Bierutów.
6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
8. Szczegółowe kroki ułatwiające postępowanie reklamacyjne ujęte są w zakładce „zwroty i reklamacja”.

Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
2. Jeżeli towar ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Reklamowany towar należy przesłać na adres: NG Natalia Ciechanowska, Solniki Wielkie 39c, 56-420 Bierutów.
4. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres shop@supernaklejki.eu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Dane osobowe


1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


Newsletter
1. Użytkownik może zapisać się do usługi newslettera, która polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe.
2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Użytkownik w dowolnym momencie może z niej zrezygnować.


Opinie w sklepie internetowym


1.
Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
7. Kupując w naszym sklepie akceptujesz powyższy regulamin.


-> Formularz zwrotu 

-> Formularz reklamacjido góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl